A díj odaítélésének szabályai

1.

(1)A Magyar Biztonsági Fórum az általa alapított Borsos József Díj (a továbbiakban együtt:Díj)  odaítélésének  összehangolt előkészítésére  Díjazási  Bizottságot  (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság

a) elnöke az  Egyesület Titkára;

b) tagjai: Az Alapító Tagok Tanácsából két fő, önkéntes vállalás alapján

2.

(1) Borsos József Díjra az a rendvédelmi dolgozó javasolható, a Haza és az állampolgárok szolgálatában végzett munkássága során olyan kiemelkedő, példamutató tettet visz véghez, mely méltó Borsos József emlékéhez, életéhez és  munkásságához

(2) Borsos József Díj posztumusz adományozására – kivételesen indokolt esetben –tehető javaslat.

3.

(1) A Borsos József  Díjjal rendelkező személy újabb díjra az előző díj adományozásától számított  tíz  éven  belül  nem javasolható.

4.

(1) Borsos József Díj adományozására évente egyszer, a Magyar Biztonsági Fórum éves konferenciája alkalmával kerül sor, azonban indokolt esetben egyszerre több díj is kiadható.

(2)  Az  adományozásra  irányuló  javaslatot  a  márciusi kongresszuson történő adományozás esetén az adományozást megelőző év december 30-ig  kell a Bizottság részére megküldeni.

5.

(1)  A Borsos József Díj adományozására irányuló javaslatot a Bizottság részére a Magyar Biztonsági Fórum tagsága tehet.

(2)  A Borsos József Díj adományozását – a javaslattételre jogosultaknál – bárki kezdeményezheti. A tagság névsora a www.mbf.hu címen elérhető.

(3)  A Borsos József Díj adományozására  irányuló  javaslatot írásban,  a  díjazásra  javasolt  személy  azonosításához szükséges  személyazonosító  és  lakcímadatok  feltüntetésével kell benyújtani.

A  javaslatnak  tartalmaznia  kell  a  jelölt  szakmai életútját, korábbi díjazásait, és azokat az érdemeket, amelyek a Borsos József Díj odaítélését megalapozhatják.

(4) A Bizottság a javaslatokat értékeli és az adományozás szempontjainak  mérlegelésével  összehangolt  ajánlást  készít  a  Magyar Biztonsági Fórum közgyűlése részére.

(5)  A  Bizottság  az  általa  díjra  ajánlani kívánt személyt az ajánlásról az ajánlástételt megelőzően tájékoztatja. Ha a díjazandó személy a tájékoztatás kézhezvételét követő tizenöt napon belül úgy nyilatkozik, hogy  a Borsos József Díjat nem fogadja  el, úgy az ajánlási sorrendben másodikként végzett személyt tájékoztatja az ajánlásról.

(6) A Borsos József Díj adományozására vonatkozó ajánlást a Bizottság elnöke az egyesület közgyűlése elé terjesztheti.  A  díjazásra előterjesztendő  személyről  a közgyűlés 2/3-os többséggel dönt.

6.

(1) A Borsos József Díjban részesített  személyekről a Magyar Biztonsági Fórum  az erre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, nevüket és fotójukat közzéteszi.

(2) A nyilvántartásból adat kizárólag törvényben meghatározottak részére továbbítható.

Budapest, 2012. December 10.

Magyar Biztonsági Fórum