Céljaink

Célunk, hogy a biztonsági szakmában dolgozóknak olyan lehetőséget biztosítsunk, ahol tapasztalataikat, ötleteiket, problémáikat megoszthatják egymással anélkül, hogy a konkurenciaharc akadályozná és megnehezítené az együttműködést.

 • Együttműködés

  A Magyar Biztonsági Fórum kiemelt célja, hogy a biztonsági szakma különböző területein dolgozóknak olyan lehetőséget biztosítson, ahol a szakmai tapasztalatokat, ötleteket, problémákat megoszthatják anélkül, hogy a konkurenciaharc vagy a rivalizálás megnehezítené az együttműködést. Hosszú távú célunk a párbeszéd más szervezetekkel, illetve egyéb nemzetközi biztonsági szervezetek esetleges magyarországi képviselete.

 • Minősítő rendszerek kidolgozása

  A biztonsági szolgáltatások, a technikai eszközök, valamint az élőerő minősítését és az elvárások egységesítését segítő rendszerek közös kidolgozása. Ennek során olyan új értékek létrejöttét kívánjuk képviselni, melyeknek alapja az összefogás, a kölcsönös segítségnyújtás, a bizalom és a titoktartás. A szakmai közösség által kialakított minősítő rendszerek a már ismert hazai és külföldi tanúsításokat egészítik ki, melyeket később a piac szereplőivel és a szakági szervezetekkel kívánunk elfogadtatni. Meg kell határozni a minősítendő területeket és az alkalmazott audit módszereket, melyeket először a Magyar Biztonsági Fórum tagjai által képviselt szervezeteknél próbálunk ki.

 • Adat- és tudásbázisok létrehozása, fenntartása

  A szervezet olyan tudásbázisok kialakítását tűzte ki célul, amely a tagok számára elérhető, aktualizálható és szigorú titoktartási kötelezettség mellett használható. A tudásbázis egyfajta szakmai ötlettárként, illetve információ megosztásként működne.

 • Képzés és oktatás kialakítása

  Az egyesület aktívan részt kíván venni a szakma-specifikus oktatás gyakorlati megvalósításában. Az oktatások saját szemináriumok, konferenciák formájában, illetve egyéni szakmai gyakorlatként valósulnának meg.

 • Konkurenciaharc kizárása, tagsági bizalom kialakítása

  Az egyesületnek nem célja az egyes szakmai érdekek közötti piaci ellentétek kompenzálása, megítélése.

 • Titoktartás

  Fontos, hogy az alapvető bizalmon túl a tagok (még az alapítók is) titoktartási nyilatkozatot írjanak alá. Ez a munkaadóink felé történő igazolás szempontjából is lényeges.

  A titoktartás az egyesület szakmai működésének alapvető feltétele, amely kiterjed a tudástár és az adatkezelés minden formájára is.