Ki volt Borsos József?

Borsos József rendőr alezredes

Borsos József – sorkatonai szolgálatát követően – 1982. október 27-én kezdte meg hivatásos szolgálatát tizedes rendfokozattal a BRFK Gépkocsizó Őrparancsnokság állományában. 1983-tól 1989-ig a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Közbiztonsági Osztály állományában teljesítette szolgálati feladatait. 1989. november 1-jétől ugyanott vizsgáló beosztást látott el, melyet 1991. május 1-jétől 1993. júniusáig a IV. kerületi kapitányságon folytatott. 1993. június 16-án került áthelyezésre a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztály állományába, kiemelt főnyomozó beosztásba. 1996. június 1-jén kinevezték a BRFK Bűnügyi Főosztály Gépjármű Felderítési Osztály Készenléti Alosztály alosztályvezető-helyettesévé. A tiszthelyettes-képző iskolát 1983-ban, a rendőrzászlós-képző iskolát 1988-ban végezte el, a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán 1999-ben szerzett diplomát.

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság állományába 2002. január 1-én kiemelt főnyomozónak századosi rendfokozattal.

2003. májusában -az emlékezetes móri bankrablás ügyében folyó nyomozás során szerzett információ alapján indult akcióban- a Budapest II. kerületi Bethlen Gábor utcában egy tűzharc közben érte halálos lövés. A századosnak még volt annyi ereje, hogy viszonozza a bűnöző lövéseit, ezzel ártalmatlanította az elkövetőt, megvédve társai életét. A halála után posztumusz r. alezredessé léptették elő.