A díjról

Ungi Ferenc Díj

A Magyar Biztonsági Fórum “Ungi Ferenc Díj” néven díjat hoz létre. A Magyar Biztonsági Fórum a díjjal emléket kíván állítani a 2011. évben elhunyt Ungi Ferencnek, aki a rendszerváltás utáni magyar civil biztonsági szakma egyik meghatározó egyénisége volt. Céltudatosan következetes, precíz munkájával, az ifjú szakemberek oktatásával és képzésével maradandót alkotott. A díjjal másrészt jutalmazni kívánja a Magyar biztonsági Fórum azokat, akik a díjazási szabályzatban foglaltak szerint kiemelkedően magas színvonalú munkásságukkal kiérdemlik azt. A díjat évente egy alakalommal adományozza a Magyar Biztonsági Fórum.

A Díj

Az Ungi Ferenc Díj egy üveg plakett és egy pajzs formájú plakett, melyeken szerepel az Ungi Ferenc Díjfelirat, az adományozó és a díjazott neve, valamint az adományozás éve. A Díj részét képezi kettőszázezer Forint értékű utalvány/csekk/. A Díj ezen részére vonatkozó közterhek megfizetéséről az adományozó gondoskodik. A megjelölt értéktől csak minimális mértékben lehet eltérni. A díj ezen részének értéke az infláció mértékével – a KSH adatait alapul véve- évente növelhető.